Genel Bilgiler

Bilgisayar Mühendisliği, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin başka sistemler ile entegre kullanımını içeren bir mühendislik dalıdır.
Günümüz teknolojik ilerlemelerinin temelinde bilgisayar endüstrisindeki hızlı değişimler büyük rol oynamaktadır. Bilgisayar sistemlerinin kullanımı her geçen gün yaygınlaşarak, tüm bilim ve mühendislik dallarının vazgeçilmez ortak bir paydası haline gelmiştir. Bu bağlamda, bu alanda teorik bilgi ve pratik becerilere sahip ve bunları diğer bilim dalları ile bütünleş-tirebilen kadrolara ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Ülkemizde yeni mezun olan mühendislerin en temel eksiği sanayideki uygulamaya yönelik çalışmalarla ilgili olarak yeterli bilgi ve beceri sahibi olamadıkları düşünülmektedir. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde teorik derslerin yanında uygulamalı dersler de verilmektedir. Eğitim sistemimiz, sanayi ve özel sektörle iç içe olup, lisans programındaki öğrencilere, ileri teknolojilerde kullanılacak yazılım ve donanımların tasarımı, gerçekleştirilmesi ve uygulama alanları için gerekli bilimsel beceriler kazandırmaktadır. Ayrıca öğrencilerimize özel sektördeki çalışma şartlarına uyum sağlamaları amacıyla son sınıfta bir yarıyıl boyunca tercih ettikleri bir sektörde çalışma olanağı sunulmaktadır.


Bu sayfa Computer Engineering tarafından en son 04.07.2019 13:33:31 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM