Mezuniyet Şartı

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAYIN ŞARTLARI
2012-2013 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılından itibaren Enstitümüze kayıt yaptıran Lisansüstü  öğrencilerinin yayın şartlarına ait Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav  Yönetmeliğinin ilgili maddeleri aşağıda bildirilmiştir.


Yüksek lisans
MADDE 16 (3) Tezli yüksek lisans öğrencisinin tez sınavına girebilmesi için tezle ilgili  çalışmalarını ulusal veya uluslararası hakemli en az bir dergiye ya da ulusal veya uluslararası  en az bir kongreye göndermiş olması ve bunu belirten bir yazıyı Enstitü Yönetim Kuruluna  sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alır.


Doktora
MADDE 28 (2) Doktora öğrencisinin, tez savunma sınavına girebilmesi için, tezle ilgiliçalışmalarını ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlaması veya yayına kabul yazısını Enstitü Yönetim Kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alır.


Bu sayfa Computer Engineering tarafından en son 04.07.2019 13:53:20 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM