BLM3000 Staj I ve BLM4000 Staj II Raporlarının Teslimi Hk.

BLM3000 Staj I ve BLM4000 Staj II derslerine ait belgelerin tesliminde aşağıdaki uyarılara dikkat etmeniz gerekmektedir.

1 ) Firma tarafından doldurulmuş olan resimli ve kapalı zarf içerisinde bulunan EK-5 Staj değerlendirme formu ile birlikte EK-6 Staj I Raporu ve/veya EK-7 Staj II Raporu, EK-8 Staj Rapor Kontrolü ve Staj Anketi 15 Ekim 2021 tarihine kadar bölüm sekreterliğine imza karşılığında elden veya posta yolu ile teslim edilmelidir. (Posta ile teslim edilen belgelerin sekreterliğe ulaşıp ulaşmadığı öğrencinin sorumluluğundadır. Teslim olmayan veya kaybolan belgelerden bölüm sekreterliği sorumlu değildir.)

2) Her öğrenci, yaptığı staj ile ilgili olarak, staj kılavuzunda belirtilen biçim ve içerikteki bir staj raporunu hazırlamak ve bölüm başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür. Staj raporunu süresi içinde bölüm başkanlığına teslim etmeyen öğrencilerin staj çalışmaları geçersiz ve başarısız sayılır.

3) Staj raporu staj süresince yapılan iş ve çalışılan işyeri hakkında teorik ve pratik genel bilgileri kapsamalıdır. Stajın içeriği kitaplardan alınma temel bilgiler olmamalıdır. Staj yapılan kuruma özgü tanımlamaları ve üretim işlemlerini içermelidir.

4) Staj raporunda, her staj yapılan gün için en az bir sayfa doldurulmalıdır.

5) Staj raporu günü gününe staj yapılan yerde doldurulur. Sayfalar kurumun yetkili mühendisine onaylatılmalıdır. Her sayfanın alt kısmında onaylayan kişinin imzası ve kaşesi yer almalıdır.

6) Her bölümün başlığı büyük harflerle ve sola dayalı olarak yazılacaktır. Alt başlıklar ise her kelimesi büyük harfle başlamak üzere küçük harflerle altı çizgili olarak yazılacaktır. Her bölümün ilk sayfasında kurum yöneticisinin imzası ve kurumun resmi mührü bulunmalıdır.

7) Aynı yerde iki veya daha fazla öğrencinin yaptığı stajlar için dosyalar farklı olacak (Her öğrenci kendi dosyasını hazırlayacak, şekil/resim aynı olabilir fakat diğer bölümler bireysel olacaktır.)

8) Staj Raporları, bilgisayar ortamında hazırlanmalı ve kağıdın yalnızca bir yüzüne çıktı alınmalıdır. Yazımda Times New Roman (12 punto) yazı tipi kullanılmalıdır. Çizelge içleri yazılırken en fazla 12, en az 8 punto kullanılabilir. Yazımda noktalama işaretlerinden sonra bir vuruşluk ara verilmelidir. Yazımda, her sayfanın üst ve sol kenarlarında 4.0 cm, alt ve sağ kenarlarda 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Rapor yazımında bütün satırlar sol kenar boşluğun bitiminden başlamalıdır ve yazı her iki tarafa dayalı olarak yazılmalıdır. Paragraf başı içeriden başlamamalıdır. Yazımda tek satır aralığı kullanılmalıdır. Şekillerin ve çizelgelerin açıklamaları ile alıntılar, dipnotlar ve kaynak listesinin yazımında tek satır aralığı kullanılmalıdır. Bölüm başlıkları ve alt bölüm başlıklar ile bunları izleyen ilk paragraf arasında ve iki paragraf arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Bölümlerin yazımına daima yeni bir sayfadan başlanmalıdır.

HIZLI ERİŞİM