Kişisel Verileri Koruma Sempozyumu

Kişisel Verileri Koruma kurumu tarafından düzenlenen Kişisel Verileri Koruma Sempozyumu 10.12.2018 tarihinde İstanbul Hilton Hotelde yapıldı.

Açılış konuşmasını Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk BİLİR’in yaptığı programda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun uygulanması, bu kapsamdaki uluslararası uygulamaların incelenmesi, ile kişisel verilerin korunmasında yeni yaklaşımlar ve güncelleme önerileri gibi konular ele alındı.

Başkan BİLİR konuşmasında kişisel verilerin korunmasının önemi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu yapmış olduğu çalışmalardan bahsetti.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 yıla yakın bir geçmişi olmasına rağmen ülke olarak kişisel verilerin korunması noktasında bu kısa zamanda önemli mesafe kattetiğimizi ifade eden BİLİR, Kurum’un düzenlediği farkındalık toplantıları, sempozyum, panel ve seminerlerle kişisel verilerin korunmasına yönelik toplumda bir bilinç oluştuğunu belirtti.

Başkan BİLİR konuşmasında, kişisel verilerin korunmasının temel amacının, kişinin özel hayatının gizliliğini güvence altına alarak aslında kişiyi korumak olduğunu ve bu bilinçle görev yapan Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Anayasa’da öngörülen kişi temel hak ve hürriyetlerini en üst düzeyde koruduğunu ve gelişmesine katkı sağladığını, toplumsal bir farkındalık oluşturduğunu, aynı zamanda kişisel verilerin korunması ilke ve esaslarını içselleştirerek bu ilkelerin ne şekilde hayata geçirileceği noktasında tüm sektörlere yol gösterdiğini ifade etti.

Sempozyumda Ceza Hukuku, İş Hukuku ve Medeni Hukuk alanında kişisel verilerin korunması mevzuatı, Kişisel Verilerin Korunması Alanında Uluslararası Eksen başlıklı oturumda konuşmacılar uluslararası alanda kişisel verilerin korunması, Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) gibi konuların yanı sıra mukayeseli hukukta kişisel verilerin ihlaline ilişkin yaptırımlar ve veri sorumlusu ile veri işleyen arasındaki veri aktarımı hakkında değerlendirmeler, 3. oturumda siber suçlar, siber güvenlik, kamu hizmetlerinin sunumunda kişisel verilerin korunması, dijital dünyada kişisel verilerin korunması ile çocukların kişisel verilerinin işlenmesinde rıza gibi dijital ve elektronik ortamda dijital verilerin korunması konuları tartışıldı.

HIZLI ERİŞİM